Regulamin Info Projekty Dla mediów
instagram facebook
  • #1
  • #2
  • #4

Regulamin

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do Organizatora konkursu podpisanego oświadczenia o posiadaniu wyłącznych praw autorskich według załącznika nr 2 do regulaminu. Oświadczenie należy przesłać skanem na adres konkurs@techramps.com wraz z pracą konkursową lub pocztą na adres: Techramps ul. Organki 2, 31-990 Kraków.

 

Przed udziałem w konkursie zapoznaj się z jego regulaminem. Pełna treść do pobrania poniżej:

 

Regulamin to pobrania KLIKNIJ TUTAJ 

Zał. 1 Zgoda opiekuna na udział w konkursie (dotyczy osób niepełnoletnich)KLIKNIJ TUTAJ 

Zał. 2 Pisemne oświadczenie o posiadaniu wyłącznych praw autorskich KLIKNIJ TUTAJ